به گزارش ترجمان صبح، اکبر فتحی اظهار کرد: این میزان انار نیاز استان را پاسخگو نیست.

وی افزود: ۳۰۰ هکتار از این انارستان های استان در شهرستان های جلفا و ۱۸۵ هکتار در خداآفرین واقع شده و متوسط عملکرد باغات در هر هکتار ۱۳ تن است.

فتحی ادامه داد: عملکرد باغ های شاخص انار در آذربایجان شرقی ۲۰ تن است و برداشت این محصول تا حدود ۱۵ آبان ادامه دارد.

سالانه در حدود ۹۰۰ هزار تن انار در کشور تولید می شود و استان های برتر تولید این محصول شامل فارس با ۲۵ درصد تولید، مرکزی ۱۱ درصد، خراسان رضوی ۱۰ درصد، اصفهان ۱۰ درصد، یزد هفت درصد و سمنان ۶ درصد و سهم آذربایجان شرقی کمتر از یک درصد است.

آذربایجان شرقی نزدیک به ۱۱۰ هزار هکتار باغ بارور دارد و به صورت میانگین سالانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن میوه در این استان تولید می شود.

با توجه به اینکه سالانه در کشور نزدیک به ۱۷ تا ۲۰ میلیون تن میوه تولید می شود، از این تولید ۵ درصد سهم باغداران آذربایجان شرقی است.