ترجمان صبح/ محمد یوسفی، درحالی که شورای شهر یکی از ارکان اصلی مدیریت شهری محسوب می‌شود اما هنوز جایی مناسب برای اسکان آن در تبریز در نظر گرفته نشده‌ است، جلسات شورا در عمارت تاریخی ساعت برگزار شده وبرای هرکدام از اعضا یکی از اتاق های عمارت تخصیص یافته است.

درحالی امروز شاهد حضور شورای شهر تبریز در عمارت ساعت هستیم که از همان روزهای نخست تشکیل این نهاد مسئولین شهری قول به جابه جایی آن داده بودند حتی در زمان شورای سوم و چهارم نیز اقداماتی برای انتقال محل شورا به ساختمانی دیگر مطرح شده بود.

در آن زمان ساختمان شهرداری منطقه۱، محل پادگان ارتش که امروز تبدیل به خیابان شده، زمین جنب خبرگزاری در جلوی راهنمایی، محل قدیمی اداره ثبت اسناد و املاک در میدان ساعت و محل ساختمان جدید شهرداری منطقه ۹ در خاوران گزینه‌های مورد مطالعه بود که امروز یا قابل اجرا نیست و یا به کاربری های دیگر اختصاص داده شده‌ است.

ازطرفی اعضای شورا در دوره سوم و چهارم قول داده بودند که اتاق های خود را از کاخ شهرداری به مکانی دیگر منتقل کنند که پس از گذشت چندین سال و تغیر اعضای شورا هنوز این وعده محقق نشده است.

عمارت تاریخی ساعت قدمتی ۸۰ ساله داشته و به عنوان نخستین کاخ شهرداری کشور مطرح است که نتنها برای مردم ایران شناخته شده بلکه شهرتی جهانی داشته و در کنار ساعت بیگ بن لندن به عنوان دو ساعت کوکی در جهان مطرح است.

این کاخ موزه برند گردشگری تبریز به حساب می‌آید که سالانه گردشگران بسیاری برای بازدید از آن به شهر تبریز سفر می‌کنند اما مدیریت شهری تبریز بجای اینکه قدر این میراث گرانبها را بداند آن را تبدیل به ساختمان اداری و محوطه حیاط زیبای آن را به پارکینگ اعضای شورا و کارکنان آن تغیر داده‌ است.

این نقطه‌ نیز بسیار مشهود است که نگهداری مناسبی از عمارت نشده‌ و بسیاری از دیوارهای حیاط، نمای بیرونی، داخل اتاق‌ها و راهروها نیاز به مرمت و بازسازی دارند.

مدیریت شهری تبریز اگر همتی برای رونق گردشگری تبریز دارد تغیر را از خود شروع کند تا مردم نیز به همکاری در زمینه‌های عمران شهری و گردشگری تشویق شوند.