به گزارش ترجمان صبح، ایرج شهین باهر در مراسم گرامیداشت ناشنوایان آذربایجان شرقی عنوان کرد: وجود روزهایی مانند روز جهانی ناشنوایان باید بهانه ای برای توجه بیشتر به اقشار ناتوان و معلول جامعه مان باشد.

شهردارکلانشهرتبریز با اشاره به اینکه با هدف نوع دوستی باید همه مردم درجهت رفع مشکلات قشرمعلول جامعه بسیج شوند،گفت: مسئولیت مسئولان مربوطه به جای خود اما این مردم هستند که باید پای کار بیایند و برای رفع مشکلات اجتماعی و ایجاد فضای مطلوب برای زندگی معلولان تلاش کنند.

وی در این باره توضیح داد:مثلا با آموزش چگونگی برخورد و رفتار با معلولان، ایجاد زمینه های شغلی و اعتماد به آنان می توان نقایص موجود در جامعه را برطرف کرد ومحیطی مطلوب برای زندگی این عزیزان ساخت.

شهین باهر با تاکید بر انجام وظایف به عنوان یک انسان گفت: اگر مردم همانند دوران۸سال دفاع مقدس پای کار نیایند مشکلات اجتماعی ما ریشه کن نخواهد شد.

این مقام مسئول همچنین بر وظیفه مسئولان درخصوص کارآمدساختن فضای شهری برای استفاده معلولان گفت: با وجود اقداماتی در این خصوص باید تلاش های بیشتری انجام شود و درحد توان و بودجه شهرداری در تلاشیم فضای شهر را برای معلولان قابل بهره برداری کنیم.

شهردار کلانشهر تبریز با اشاره به این نکته که برخی از اقدامات و تجهیزات مخصوص معلولان بخاطر استفاده ناصحیح سایرین در مدت کم غیرقابل استفاده می شوند،گفت: اقدامات کم صورت گرفته نیز به دلیل استفاده نادرست افراد سالم درمدت کم تخریب شده و معلولان و اقشار نیازمند نمی توانند ازآنها استفاده کنند.
وی ادامه داد: فرهنگ سازی استفاده از تجهیزات مخصوص معلولان و همکاری مردم برای بهبود وضعیت شهری برای زندگی معلولان ضروری است.