به گزارش ترجمان صبح، داور نامدار مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان‌ شرقی به عنوان مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان جنگل ها و مراتع کشور منصوب شده است و برای همین منظور مدیرکل استان تغییر کرد.

با تصمیم مدیران سازمان جنگل ها و مراتع کشور اکبر فتحی رئیس فعلی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی به عنوان سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان‌ شرقی انتخاب شده است.

نامدار ۴.۵ سال مسئولیت مدیر کلی منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی را بر عهده داشت.