به گزارش ترجمان صبح، محمد رضا پورمحمدی در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان ابراز کرد: اگر اکنون استان ما ازجمله استان های پاک کشور در مورد مصرف مواد مخدر به حساب می آید نتیجه تلاش و همدلی همه سازمان ها و دستگاه های مربوط است.

وی ادامه داد: که با برخوردمستمر با مقوله اعتیاد باید در حفظ این وضعیت و ارتقای آن به سطح مطلوب تر تلاش کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی اذعان کرد: پیشینه اعتیاد تغییر نکرده است اما به دلیل تغییر اجتماع و محیط می توان معلول های متفاوتی را در این مقوله شاهد بود همچون تغییر سن مصرف کنندگان که باید آسیب شناسی و علت یابی شوند.

این مقام مسئول درخصوص مطلوب نبودن فعالیت برخی از مراکز نگهداری از بانوان گفت: برخی از این مراکز تنها اقامتگاهی برای شب بانوان مبتلا به اعتیاد شده است و این افراد باوجود بیماری در سطح شهر هستند که باید تدابیر مناسبی در این خصوص و فعالیت موثر مراکز داشت.

پورمحمدی با تاکید ویژه بر الویت احداث مرکز ماده۱۶ بانوان در استان گفت: لزومی ندارد در هر ناحیه مرکزی احداث شود و فکر می کنم وجود ۴ یا۵ مرکز در سطح شهر کافی باشد که با توجه به قول سردار مومنی امیدواریم تا پایان سال احداث مرکز ماده۱۶ بانوان به پایان برسد.

وی با اشاره به اینکه جامعه ورزشی باید مروج مبارزه با اعتیاد باشند گفت: ما نگران این هستیم که فضای ورزشی ما تنها به توجه بر مسئله برد و باخت خلاصه شود که این خوب نیست و ترویج ورزش های همگانی و دعوت مردم به فعالیت های وزشی باید بیشتر مورد توجه باشد.

استاندار همچنین با عنوان اینکه استان ما با کسب افتخار در مسابقات بزرگ ورزشی توان تبدیل شدن به برند ورزشی را دارد، افزود: باید در خصوص ارتقای توانمندی ها و برند سازی جامعه ورزشی مان بیشتر تلاش کنیم.