به گزارش ترجمان صبح، درحالیکه شایعاتی مبنی بر حریق مجدد جنگل های ارسباران در شهرستان خداآفرین‌ در نزدیکی روستای ابراهیم بیگلو  در حال دست به دست شدن در فضای مجازی است فرماندار این شهرستان به جای اینکه با پاسخگویی به خبرنگاران از ایجاد شایعات جلوگیری کند با این بهانه که من شمارا نمی‌شناسم از پاسخگویی به خبرنگاران سر‌باز‌می‌زند‌.

این درحالی است که پاسخگویی آقای فرماندار به گونه‌ای است که انگار اسرار محرمانه نظامی را جویا می‌شویم.