به گزارش ترجمان صبح، دکتر یونس ژائله رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اظهار امیدواری از اینکه نشستهای مشترک بین اتاق های شهرستانی بتواند در توسعه اقتصاد کشور موثر واقع گردد، در خصوص آسیب شناسی تمرکز گرایی اقتصاد کشور گفت: تمرکز منابع مالی و اقتصادی در مرکز کشور سبب عقب ماندگی بیش از پیش مناطق مختلف کشور شده که مهاجرت نیروی انسانی و کارآفرینان را از استانهای مختلف به مرکز کشور را سبب شده که امیدواریم با تشکیل مجمع «رونق تولید و صادرات» بتوانیم روند و توسعه اقتصاد کشور را در راستای توسعه پایدار و متوازن تمام مناطق آن فراهم آوریم.

رئیس اتاق تبریز با اشاره به کاهش صادرات محصولات تولیدی بنگاههای صنعتی کشور در شرایط سخت اقتصادی یادآورشد: باید در مجمعی که با حضور اتاق های سراسر کشور در راستای حمایت از تولید و صادرات کشور ایجاد می شود یک برنامه منسجم و عملیاتی در راستای حمایت از تولید و افزایش صادرات محصولات تولیدی کشور تدوین نماییم.

وی در همین خصوص افزود: این مجمع راهکارهای اصلاحی و عملیاتی خود را تقدیم هیات رئیسه و شورای روسای اتاق های سراسر کشور خواهد نمود.

در این نشست اعضاء حاضر بعد از بررسی مقدماتی اساسنامه مجمع و مشخص نمودن اعضای هیات موسس راهکارهای پیشنهادی خود را ارائه نمودند.