به گزارش ترجمان صبح، عبدالحی شماسی در خصوص برگزاری نخستین جشنواره ملی نمایشنامه نویسی میرزا آقا تبریزی اظهار کرد: هر حرکت فرهنگی که به مرحله اجرا می رسد با ارزش بوده و باید آن را مغتنم شمرد، از این رو برگزاری این رویداد هنری نه تنها برای تبریز بلکه برای کشور دارای اهمیت فراونی است چراکه می تواند برای سایر شهرها هم در این زمینه الگوی موثری باشد.

وی در رابطه با آثار ارسالی به این جشنواره توضیح داد: ضعف و قوت یک موضوع عمومی است که در هر رویدادی کم و بیش به چشم می خورد، علاوه بر این بسیاری از نمایشنامه نویسان، نمایشنامه نویسی را فقط واژه درام می دانند که این خود نوعی لطعه به کار می زند.

شماسی ادامه داد: یک نمایشنامه نویس باید یک انسان شناس بوده و تعریف واضح و مشخصی از انسان داشته باشد، همچنین باید دانش گسترده خود را از انسان پیدا کرده و مطالعات کافی در این راستا انجام دهد.

داور بخش فارسی نخستین جشنواره ملی نمایشنامه نویسی میرزا آقا تبریزی ابراز کرد: روح یک اثر نمایشی از اندیشه نشات می گیرد، اندیشه ای که مبتنی بر تعریف نمایشنامه نویس از انسان است.

وی افزود: تئاتر هرکشوری در گام نخست به نام نمایشنامه نویسانش باز می گردد یعنی نام آنها بیشتر از کارگردانانش مطرح است پس باید نخستین کاری که یک نویسنده انجام می دهد خودشناسی در آثاری که خلق کرده باشد تا اثری ایده آل برای مخاطبانش ارائه دهد.

شماسی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: جشنواره نمایشنامه نویسی میرزا آقا تبریزی به نوعی در احیای تئاتر بومی در تبریز تاثیر خواهد داشت چراکه موضوعاتش مختص دیار اولین هاست تا نویسندگان، آثاری در خصوص سنت ها، آیین ها و تاریخ این منطقه خلق کنند.

بیشتر بخوانید:

داوران جشنواره ملی نمایشنامه نویسی “میرزا‌آقا تبریزی” معرفی شدند

ارسال ۷۰ اثر به جشنواره میرزاآقا تبریزی/ تولید نمایشنامه در آذربایجان‌شرقی ضروری است

تبریز خاستگاه تئاتر کشور/ جای خالی جشنواره میرزا آقا تبریزی در دیار اولین‌ها حس می‌شد

کاندیداهای دریافت جوایز نخستین جشنواره ملی نمایشنامه نویسی میرزا آقا تبریزی اعلام شد

تداوم برگزاری جشنواره میرزا آقا تبریزی نمایشنامه نویسی بومی را سامان می دهد