به گزارش ترجمان صبح، بر اساس نتایج انتخابات امروز (یکشنبه ۲۶ خرداد ۹۸) هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، غلامحسین شافعی مجدد به عنوان رئیس پارلمان بخش خصوصی انتخاب شد.

از مجموع ۴۵۱ تعرفه رأی توزیع شده، جمعاً ۴۴۸ رأی به صندوق ریخته شد که از این تعداد، ۶ رأی باطل شد و ۳۰۲ رأی به شافعی و ١۴٠ رأی به یونس ژائله اختصاص داشت.

آغاز رأی گیرى چهار نایب رئیس اتاق ایران/ ١١نفر کاندید شدند

بر اساس این گزارش، ١١ نفر تا کنون براى کسب جایگاه هیئت رئیسه اتاق ایران کاندید شده اند و قرار است تنها  ۴نفر از این بین انتخاب شوند.

مسعود خوانسارى، محمد امیرزاده، محمدرضا انصارى، مسعود گل شیرازى، محمدصادق حمیدیان جهرمى، مهدى بخشنده، حمیدرضا قلمکارى، حسین سلاحورزى، رحیم بنا مولایى، جمال رازقى جهرمى و محمدحسین روشنک کاندیداى انتخابات اعضاى هیئت رئیسه اتاق ایران هستند.

“سلاحورزى” نایب رئیس اول شد

طبق رأی‌گرى انجام شده براى انتخاب نواب رئیس اتاق بازرگانى ایران، حسین سلاحورزى با کسب ٣۵٣ رأی‌ به عنوان نایب رئیس اول و مسعود خوانسارى با اخذ ٣٢٩ رأی‌ به عنوان نایب رئیس دوم اتاق ایران انتخاب شدند.

همچنین آقایان محمدرضا انصارى و محمد امیرزاده به ترتیب با کسب ٢٧٩ و ٢٧۶ رأی‌ به عنوان نایبان سوم و چهارم رئیس پارلمان بخش خصوصى معرفى شدند.

همین طور “غلامحسین جمیلى” با کسب ٢٢ رأی‌ به عنوان خزانه دار و “کیوان کاشفى” به عنوان منشى اتاق بازرگانى ایران در دوره نهم معرفى شد.