به گزارش ترجمان صبح، جعغرپاشایی در مراسم تجلیل از برگزیدگان سومین جشنواره سفیران سلامت دانش آموزی استان، گفت: در دنیا، سلامت عمومی در گرو آگاه‌سازی و سرمایه گذاری درآموزش وپرورش است.
وی افزود: امنیت روحی و روانی دانش آموزان برای ما اصل بوده و در کنار آن رسالت مجموعه امید آفرینی، انگیزه دهی و ایجاد نشاط در بین دانش آموزان است.
وی بیان کرد: روش های قدیمی دیگر پاسخگوی حل مشکلات نبوده و باید از ابزارهای جدید در راستای آگاهسازی عمومی در حوزه سلامت استفاده شود.
پاشایی خاطرنشان کرد: در تعلیم و تربیت برای ارتقای سلامت جسمی و روانی دانش اموزان سه ماموریت مهم در نظر گرفته شده که حفظ و استمرار سلامت جسمانی و روانی مورد توجه سند تحول بنیادین، اولین ماموریت است.
وی ادامه داد: توجه به تغذیه و برنامه سالم غذایی دانش آموزان و نشاط و حفظ آرامش روانی آنان ماموریت‌های مهم دیگر در راستای سلامت دانش آموزان است.
مدیرکل آموزش وپرورش استان کارتیمی را در پیشبرد اهداف سلامت مهم بیان کرد و گفت: با کارهای انفرادی از اهداف تعلیم و تربیت دور خواهیم شد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریزنیز در این مراسم گفت : تغییر عادات غلط غذایی عموم مردم نیازمند زمان و هزینه بسیار است.
عباسعلی درستی گفت: حل مشکلات حوزه سلامت نیازمند همراهی تمامی سازمانهاست و آموزش و پرورش یکی از سازمان های پیشرو در این حوزه می باشد و قطعا با بهره گیری از ظرفیت های عظیم آن خواهیم توانست بخش اعظمی از مشکلات حوزه سلامت را مرتفع سازیم