به گزارش ترجمان صبح به نقل از ایرنا، مأموریت مدیر قبلی مرکز اسناد منطقه شمال غرب در تبریز به عنوان مهم‌ترین مرکز ارشیوی کشورمان در این خطه، پایان یافته و وی به سازمان متبوع خود بازگشته است، اما تاکنون سرپرست یا مدیر جدیدی برای آن معرفی نشده است.

با توجه به اهمیت مرکز اسناد منطقه شمال غرب برای فعالیت‌های پژوهشی و سندشناسی و ضرورت توجه بیشتر به آن به عنوان حافظه مکتوب ایران اسلامی در این منطقه از کشور، شتاب در انتخاب مدیریت این مجموعه یک ضرورت است.

پیش از این محمدحسین آل هاشم به مدت بیش از چهار سال مدیریت مرکز اسناد منطقه شمال غرب را به عهده داشت؛ آل هاشم پس از پایان ماموریتش در مرکز اسناد، به صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی بازگشت و هم اکنون به عنوان قائم مقام این نهاد رسانه ای مشغول خدمت است.

مرکز اسناد ملی منطقه شمال غرب در ساختمان تاریخی «اردوبادی» تبریز مستقر است و با توجه به استیجاری بودن آن مشکل مکان دارد؛ این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته بهترین ساختمان شهرها به نهادهایی از این دست اختصاص می یابد.

مرکز اسناد منطقه شمال غرب در تبریز، میزبان گنجینه های بی بدیلی از تاریخ ایران اسلامی از دوره صفویه به این سو است و در آن اسناد، کتب، تصاویر و روزنامه های ارززشمندی از ششصد سال به این سو نگهداری می شود.

۵۱۸