به گزارش ترجمان صبح، به نقل از مهر، بهروز مهدوی ظهر امروز سه شنبه در شورای آموزش و پرورش تبریز با تاکید بر اینکه باید الگوی مصرف بین دانش آموزان فرهنگسازی شود، ادامه داد: باید هزینه های آب، برق و گاز مدارس کنترل و کاهش یابد و در این خصوص دانش آموزان نقش مهمی دارند.

مهدوی با اشاره به اینکه نباید مصرف آب و برق مدارس بیشتر از حد مجاز باشد، ادامه داد: باید در هزینه‌های مدارس صرفه جویی شود. کمبود آب و بحث تنش آبی در کشور مطرح است و خشکسالی کشورمان را تهدید می کند و موثرترین راه مدیریت مصرف و صرفه جویی آب توسط همه مردم است.

فرماندار تبریز در خصوص شهریه مدارس نیز گفت: مدیران مدارس حق ندارند هنگام نام نویسی دانش آموزان از والدین آنها پولی به عنوان شهریه و کمک هزینه دریافت کنند.

وی با بیان اینکه اولیای دانش آموزان می توانند تخلف ها را به بازرسان آموزش و پرورش گزارش دهند، گفت: اولیای دارای تمکن مالی در صورت تمایل می‌توانند کمک هزینه به مدارس پرداخت کنند.

ایرج شهین باهر شهردار تبریز نیز در این جلسه اظهار داشت: تحصیل در کشور رایگان است و به جای اینکه هزینه‌های مدارس از جیب والدین جبران شود باید با راهکارهای اصولی و تخصیص بخشی از درآمد دستگاه‌های دولتی و حتی شهرداری به آموزش و پرورش اختصاص یابد.