به گزارش ترجمان صبح، به نقل از صدا و سیما، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تبریزگفت: ایجاد سامانه نظارت الکترونیکی بر مجرمین از نوآوری های قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ و بر اساس ماده ۶۲ و با لحاظ مواد ۵۶ و ۵۷ همین قانون،  است.

به گفته موسی خلیل اللهی، هدف از اجرای این سامانه این است که زندانیانی که جرائم سنگین ندارند (جرائم درجه ۵ تا ۸) و جرمشان به امنیت و آرامش جامعه مخاطره وارد نمی کند، با جلب رضایت شاکیان برای ادامه زندگی مشترک و همچنین فعالیت شغلی خود، از زندان آزاد شوند.

وی با بیان این که آذربایجان‌شرقی چهارمین استان در کشور است که طرح نظارت الکترونیکی بر زندانیان در آن اجرا می شود، افزود: طرح بنا به درخواست خود زندانی و یا قاضی اجرای احکام با تعیین محدوده معین برای زندانی انجام می شود و زندانی می تواند در محدوده معینی تردد کند که این محدوده بنا به شرایط و صلاحدید قاضی قابل تغییر است.