به گزارش ترجمان صبح، میر احد حسینی در نشستی با حضور معاون وزیر کار و مسئولان استانی، اظهار کرد: بی شک طرح‌هایی که با هدف توسعه اشتغال و ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه گذاری در کشور اجرا شده است در توسعه و شکوفایی اقتصادی موثر بوده است.
وی ادامه داد: طرح‌های اجرا شده در قالب تسهیلات اشتغال فراگیر، اشتغال روستایی، مشاغل خانگی و طرح کارورزی در حوزه اشتغال و تولید توانسته است نقش بسیار مهمی را ایفا کند.