به گزارش ترجمان صبح، پس از بررسی عملکرد هیئت‌های شهرستان‌ها و طبق جدول شاخص‌های ارزیابی، هیئت ووشو شهرستان تبریز با کسب ۹۵ امتیا، به عنوان هیئت برتر در سال ۱۳۹۷انتخاب شد.

در ارزیابی انجام شده توسط هیئت ووشو استان، نام هیئت های ووشو سه شهرستان مرند با ۹۱ و میانه و شبستر با ۷۶ امتیاز در رتبه های دوم و سوم این لیست قراد دارند.

ارزیابی انجام شده در این هیئت در شاخص های تعداد ورزشکاران سازمان یافته، میزبانی مسابقات استانی، دوره های آموزشی، اعزام برای لیگ استانی و کشوری، تعداد نفرات شهرستان در تیم استان و شرکت در اردو ها، مقام های کسب شده تیمی استانی و انفرادی کشور انجام شده است.