به گزارش ترجمان صبح، کیومرث دانشجو در این باره می‌گوید: بارندگی‌های بسیار مناسب سال آبی کنونی موجب شده است تا این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲ میلیارد مترمکعب و در مقایسه با ابتدای سال آبی کنونی حدود ۳ میلیارد مترمکعب افزایش پیدا کرده است.

امسال سال پربرکتی برای کشور است بارش‌های فراوان در گوشه و کنار کشور اگرچه منجر به خسارت‌های زیادی شد، اما در شمال غرب ایران نفس دریاچه ارومیه را که سال‌ها بود به شماره افتاده بود باز کرد و این روز‌ها نگین آبی آذربایجان بهار بی‌نظیری را آغاز کرده است.

سال‌ها بود رسانه‌های مختلف داخلی و خارجی مرتباً از کاهش حجم و میزان آب دریاچه ارومیه گزارش می‌دادند و روزی نبود که خبرنگاران از حال و روز بد آن خبر و گزارشی روی خروجی رسانه‌های مختلف نفرستند.

خبر‌های مختلف نشان می‌داد دیگر چندان امیدی به حیات بزرگ‌ترین پارک ملی شور جهان باقی نمانده و بودجه‌های محقق نشده و وعده‌های بر زمین مانده دولت بر این ناامیدی هر روز اضافه می‌کرد.

اما امسال خدا خواست بار دیگر قدرت خود را به نمایش بگذارد و نشان دهد همه چیز فقط و فقط در ید با کفایت اوست و هم اوست که می‌تواند دریا‌ها را بخشکاند یا اقیانوس‌ها را زنده کند و بشر قدرت عرض اندام در مقابل قدرت لایتناهی الهی را ندارد.

خدا خواست و فقط در عرض چند روز افزون بر ۲ میلیارد مترمکعب آب شیرین را از رگ‌های بسته شده دریاچه ارومیه وارد پهنه آن کرد تا سرزمینی که به برهوتی از نمک با ۱۴ میلیارد تن مواد مخرب و مضر به حال بشر تبدیل شده بود دوباره چیزی به نام دریاچه ارومیه نام بگیرد.

آرتمیا با جان گرفتن دریاچه ارومیه به زندگی برگشت

مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی با شکر گذاری از خداوند به خاطر بارش‌های اخیر اظهار می‌کند: به فضل الهی امسال تراز دریاچه ارومیه بیش از یک متر افزایش یافته است.

به گفته فرهاد سرخوش با افزایش بارندگی‌ها و رهاسازی آب از سد‌ها ورودخانه‌های استان به دریاچه ارومیه تراز فعلی آن افزون بر ۱۲۷۰.۴۷ است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۳ سانتی‌متر و نسبت به اول مهر سال گذشتهیک متر و ۲۰ سانتی‌متر افزایش داشته است.

وی می‌افزاید: وسعت فعلی دریاچه ارومیه ۲۹۴۴ کیلومترمربع است.

سرخوش می‌گوید: وسعت دریاچه ارومیه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶۶۸ کیلومتر افزایش داشته است.

حیات آرتمیا به دریاچه ارومیه بازگشت

به گفته وی با افزایش بارش‌ها این دریاچه جانی دوباره یافته و با توجه به افزایش حجم آب دریاچه و کاهش درصد شوری در سال جدید شاهد بازگشت حیات آرتمیای دریاچه هستیم که امید است با شروع تخم گذاری تعداد این سخت پوست دریاچه به حد نرمال خود در گذشته برسد.

مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی حجم آب موجود دریاچه ارومیه را افزون چهار میلیارد و ۷۰ میلیون مترمکعب اعلام کرده ومی‌افزاید: این میزان در مدت زمان مشابه سال گذشته دو میلیارد و ۷۰ میلیون مترمکعب افزایش را نشان می‌دهد.

اما از سوی دیگر با بارش‌های اواخر سال ۹۷ و اوایل سال ۹۸ میزان ذخیره آب در پشت سد‌های موجود در حوضه آبریز دریاچه ارومیه نیز افزایش یافت تا جایی که بعضاً به سرریز شدن آن و حتی به تهدید مبدل شدنش نیز انجامید بنابراین دولت مجبور بود آب مازاد پشت این سد‌ها را به سمت دریاچه ارومیه رهاسازی کند.

حتی در شهر مهاباد نماینده مردم این شهر در مجلس شورای اسلامی پیش از آغازبارش‌ها اعلام کرده بود نخواهد گذاشت حتی یک قطره از آب این سد به سمت دریاچه ارومیه سرریز شود چرا که به اعتقاد وی شهروندان این شهر بیش از دریاچه به آن نیازمند بودند، اما طولی نکشید که حتی خود این سد نیز نیاز به رهاسازی آب‌های مازاد خود پیدا کرد.

رهاسازی ۱.۵ میلیارد مترمکعب آب سد‌های استان به دریاچه ارومیه

مدیرعامل آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی از رهاسازی ۱.۵ میلیارد مترمکعب آب سد‌ها به سمت دریاچه ارومیه خبر داد.

کیومرث دانشجو در این باره می‌گوید: بارندگی‌های بسیار مناسب سال آبی کنونی موجب شده است تا این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲ میلیارد مترمکعب و در مقایسه با ابتدای سال آبی کنونی حدود ۳ میلیارد مترمکعب افزایش پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه بارندگی‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه از ابتدای سال آبی کنونی تاکنون به بیش از ۴۷۹ میلی متر رسیده است، می‌افزاید: میزان بارش‌های این حوضه نسبت به سال آبی گذشته ۶۱ درصد و نسبت به مدت متوسط بلندمدت بیش از ۶۷ درصد افزایش یافته است.

دانشجو با تاکید بر اینکه بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب آب سد‌های استان از ابتدای سال آبی کنونی به سمت دریاچه ارومیه رهاسازی شده است، می‌گوید: در پی بارندگی‌های مناسب امسال حدود ۹۳۵ میلیون مترمکعب از این رقم تنها از ابتدای فروردین‌ماه تاکنون به سمت دریاچه رهاسازی شده است.