به گزارش ترجمان صبح، زهرا ساعی، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ضمن بیان مطلب فوق گفت: کارخانه ماشین سازی تبریز مجموعه ای بسیار مهم است و تلاش نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر این است که تا بطور دقیق مشخص شود چرا کارخانجات بزرگ ایران بصورت غیر کارشناسی و نا صحیح واگذار شده اند.

وی افزود: متاسفانه از اواسط دهه هشتاد به بعد در زمینه واگذاری صنایع دقت کافی در اهلیت افراد صورت نگرفته است چنانکه امروز شاهد تعطیلی یا کاهش نیرو و تولید در بعضی از این صنایع هستیم.

عضو کمسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: اگر یک مقدار نیز بی توجهی کنیم شاهد از بین رفتن این مجموعه ها خواهیم بود و این برای ما و کارگران عزیز دردآور است.

وی همچنین گفت: وقتی می گوئیم آذربایجان شرقی قطب صنعتی کشور محسوب می شود به علت وجود این صنایع مادر است و در صورت نبود آنها دیگر این لفظ معنی نخواهد داشت.

ساعی ادامه داد: نیاز است با دقت عمل بیشتر پیگیر این صنایع باشیم و این موضوع را از مرکز و از وزیران مرتبط پیگیر شده ایم .

وی گفت: در زمینه واگذاری ماشین سازی نیز شاهد بی دقتی سازمان خصوصی سازی بودیم که این مجموعه را به فردی نالایق واگذار کردند که متخلف ارزی از آب در آمد.

زهرا ساعی در پایان گفت : ما نماینده مردم و کارگران این مجموعه ها هستیم و تا پایان در کنار این عزیزان خواهیم بود.