به گزارش ترجمان صبح، سونیا اندیش در بیان دیدگاه خود در خصوص نامگذاری سال جدید با عنوان رونق تولید گفت: تولید موتور محرک اقتصاد در کشور هست و علاوه بر ایجاد ارزش افزوده و بی نیازی به واردات ، سهم بسیار بزرگی در ایجاد اشتغال و حل معضل بیکاری دارد.
وی ادامه داد: فقر و بیکاری موجب بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی در جامعه هست که مقام معظم رهبری با درایت و بصیرت روی این گره کور دست گذاشته است. اکثریت واحدهای تولیدی در کشور ما کوچک و زیر ده نفر هستند که معمولا واحدهای صنفی است، این واحدها سهم بسزایی در رشد اقتصادی کشور و ایجاد تحرک در اقتصاد دارند.
وی گفت:تقریبا همه این واحدهای صنفی و کوچک در حوزه شهر و حتی داخل شهر قرار دارند و حمایت از این واحدهای کوچک در کنار رعایت سایر مسایل زیست محیطی و ساختار شهری میتواند در رشد و شکوفایی این واحدهای تولیدی موثر باشد
اندیش در ادامه با توجه به وظیفه شورای اسلامی شهر تاکید کرد: بنظر من کمیته ایی در شورا برای تحقق رونق تولید تشکیل شود که با هماهنگی و همراهی اتاق بازرگانی ، اتاق اصناف و تعاون نقشه راهی برای حمایت و تشویق واحدهای کوچک و حتی مشاغل خانگی داشته باشد.
اندیش ادامه داد: باید در نظر گرفت که نیت مقام معظم رهبری در حمایت از تولید ایجاد اشتغال و ارزش افزوده و رونق اقتصادی در راستای اقتصاد مقاومتی است، و در این راه نباید از کنار واحدهای خدماتی و صنفی که در راستای تسهیل تولید و اشتغال فعالیت می کنند بی تفاوت گذشت رونق تولید نیاز به پیش نیازهایی در بخش خدمات دارد.