به گزارش ترجمان صبح، به نقل از ایسنا، سرهنگ الهوردی خضرلو با اعلام این خبر اظهار کرد: ماموران پلیس فرودگاه حین کنترل بار مسافران پرواز های خارجی از بار دو نفر از مسافران پرواز خارجی مواد مخدر از نوع کتامین که ماده مخدر از گروه توهم زاها بوده در داخل چمدن‌ها ماهرانه جاسازی شده بود، کشف شد.
وی افزود: متهمان به مراجع قضایی معرفی شدند.