به گزارش ترجمان صبح، کمالوند در رابطه با شرایط تراکتورسازی گفت: این تیم در قلب من است. پیوندی که با تراکتور هواداران و مردم دارم، گسستنی نیست. از زمانی که وارد تبریز می‌شوم، احساس خوشایندی به من دست می‌دهد. آقای تقوی زحمت خودش را برای تراکتورسازی کشیده اما فکر می‌کنم تغییرات پیاپی در مدیریت و مربیگری ممکن است در نهایت به تراکتورسازی ضربه بزند و ثبات از همه‌چیز بهتر است.

سرمربی تیم آلومینیوم اراک در رابطه با اینکه برخی هواداران تراکتورسازی برای حضور او در تراکتورسازی شانس قائل هستند خاطرنشان کرد: تراکتورسازی تیم بزرگی است اما با من برای حضور در این تیم صحبتی نشده و از قضایای این تیم بی‌خبر هستم.

وی در پایان گفت: آقای زنوزی سرمایه‌گذاری عظیمی انجام داده و بازیکنان بزرگ و نامداری را جذب کرده است. فکر می‌کنم بستر کار برای رسیدن تراکتورسازی به هدف اولیه یعنی کسب سهمیه آسیایی و سپس قهرمانی دور از دسترس نیست.