به گزارش ترجمان صبح، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در جهت تنویر افکار عمومی تکذیبیه ای به شرح زیر منتشر کرد:
۱-   فیلم مورد اشاره مربوط به رقص دانشجویان دانشگاه کمنیتس کشور آلمان بوده و در قالب برنامه ای تحت عنوان ” شب ایرانی ” اجرا شده است که سه سال پیش  در تاریخ ۲۹/۵/۲۰۱۵  توسط یک کاربر در یوتیوپ آپلود شده است.
۲-   با بررسی موضوع مشخص گردید طی هفته های گذشته فیلم مذکور توسط ادمین هایی با گرایش های کمونیستی و ضد انقلاب در خارج از کشور در شبکه های اجتماعی (نظیر تلگرام و …) منتشر و به قصد تشویش اذهان آن را به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریزنسبت داده اند.
  ۳-    دانشگاه آزاد اسلامی این حرکت مذبوحانه و دشمنانه که به قصد توهین به دانشجویان و ساحت این دانشگاه صورت گرفته را محکوم و اعلام می دارد که این موضوع را به طور جد از طریق مراجع قضایی و انتظامی پیگیری و تا حصول نتیجه و برخورد با عاملین خارجی و داخلی آن به تلاش خود ادامه می دهد.
اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز