به گزارش ترجمان صبح، مصطفی صفایی اظهار داشت: از فردا حجاجی که از تبریز به مکه اعزام شده‌اند وارد فرودگاه بین‌المللی شهید مدنی تبریز می‌شوند.

وی افزود: حجاج استان اردبیل به خاطر بازسازی باند فرودگاه این استان به همراه حجاج خود آذربایجان‌شرقی از فرودگاه بین‌المللی تبریز به مکه اعزام شده‌اند که فرودگاه بازگشت نیز تبریز خواهد بود.

صفایی با اشاره به اعزام در مجموع ۴ هزار و ۲۹۰ حاجی از تبریز به مکه اظهار گفت: از این تعداد ۳ هزار و ۶۵۰ نفر مربوط به حجاج خود استان آذربایجان‌شرقی و ۶۴۰ نفر نیز از حجاج استان اردبیل می‌باشند که در قالب ۱۴ پرواز و از ۱۹ تا ۲۴ شهریور وارد تبریز خواهند شد.

صفایی در مورد نوع پروازها و شرکت‌هایی که حمل نقل حجاج اعزامی از استان را برعهده دارند، گفت: شرکت‌های هواپیمایی سعودی و با هواپیماهای ارباس ۳۳۰ و بوئینگ ۷۴۷ حجاج اعزامی از استان را از مدینه و جده به تبریز منتقل خواهند کرد.

این مقام ارشد استان در حوزه حمل و نقل هوایی ادامه داد: فردا ۱۹ شهریور ۲ پرواز ساعات ۱۹٫۱۵ و ۲۰٫۲۵ به ترتیب از جده و مدینه وارد تبریز خواهند شد و روز ۲۰ شهریور نیز ۲ پرواز از جده راس ساعت ۶٫۴۵ و ۸٫۴۵ صبح و یک پرواز از مدینه ساعت ۲۱٫۲۵ وارد فرودگاه شهید مدنی تبریز خواهد شد.

وی پروازهای روز ۲۱ شهریور را نیز از مقصد مدینه و در ساعات ۶٫۲۵ صبح و ۱۲٫۴۵ ظهر اعلام و اضافه کرد: روز ۲۲ شهریور ۳ پرواز از مدینه به سمت تبریز تیکاف خواهند کرد که در ساعات۸٫۲۵ و ۱۰:۳۰ صبح و ۲۰:۰۵ شب وارد فرودگاه تبریز خواهند شد.

صفای تاکید کرد: حجاج روز ۲۳ شهریور در ساعات ۹:۲۰ صبح و ۱۵:۲۰ بعدازظهر و همچنین پروازهای ۲۴ شهریور نیز در ساعات ۱۴:۲۵ و ۲۱:۳۰ وارد تبریز می‌شوند که مبداء این ۴ پرواز مدینه است.